22.04.2019 Geri
Tek yüklenici olarak Doğuş İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen “Ergene Derin Deniz Deşarjı” projesinde son boru çekimi görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesisleri'nde arıtılmış atıksuların Marmara Denizi'ne deşarjını sağlamak amacıyla Doğuş İnşaat tarafından hayata geçirilen “Ergene Derin Deniz Deşarjı” Projesi’nde sona yaklaşıldı. Arıtılmış atıksuların deşarjı için gerekli olan toplama hatları, tüneller ve derin deniz deşarj sistemi inşası kapsamında Ø 2200 mm çapında çelik boru ile 47 m deniz derinliğinde 4.500 m derin deniz deşarjı inşaatı, mekanik ve elektrik işleri ile tüm bağlantı ekipmanlarının temini ve montajı gerçekleştirildi. Aynı zamanda testleri ve iş sonu projelerinin (as-built) yapılmasını içeren bu projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 650.000 m3/gün arıtılmış atıksuyun deşarjı gerçekleştirilecek. “Ergene Havzası Eylem Planı” kapsamında gerçekleştirilen bu proje ile Ergene Havzası’na atıksu girişi tamamen kapatılmış olacak, bir akarsu havzası için en önemli parametrelerden biri olan tuzluluk sorunu, atıksuyun karadan 4.500 m açığa ve 47 m derinliğe verilmesi ile halihazırda daha yoğun tuzluluk oranına sahip deniz suyuna iletilmesiyle çözülecektir.

21 Nisan 2019 tarihinde TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve T.C. Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen tören ile “Marmara Denizi'ne Son Boru Çekimi" gerçekleştirildi.