Taahhütlerimiz

Kalite, DOĞUŞ’tan Gelir

Doğuş İnşaat, kurumsal değerleri ve stratejisi doğrultusunda tüm paydaşlarının beklentilerini karşılayacak kalitede üretim ve hizmet sunarak müşteri odaklı yaklaşımıyla karını arttırmayı amaçlar. Bu doğrultuda:

 • İşimizi ilk seferinde doğru şekilde yaparız. Plana uygun olarak üretilen iş ve hizmetin kalitesini sürekli ölçümleriz.
 • Kaynakların etkin kullanımını amaçlar, projelerin öngörülen süre ve bütçede gerçekleştirilmesini temin ederiz.
 • İşveren gerekliliklerini (yasalar, yönetmelikler, standartlar, sözleşmeler vb.) eksiksiz karşılar ve beklentileri aşarız.
 • Paydaş memnuniyetini arttırmak için süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçirir, performans takibi yapar ve sürekli iyileştirmeyi amaçlarız.
 • Çalışan kalitesini gözetir, işlerini kaliteli yapabilmeleri için çalışanlarımızı yetkin kılar ve gelişimlerini destekleriz; çalışan sadakati şirketimizin önceliğidir.
 • Süreçlerimizin risk ve fırsatlarını tüm çalışanlarımızın katılımıyla sistematik olarak değerlendirir, aksiyonları planlar ve ivedilikle yerine getirerek iş mükemmelliğini hedefleriz.
 • En modern ve verimli çalışma yöntemlerini, teknolojiyi, bilgi ve yönetim sistemlerini etkin şekilde kullanır, kendimizi sürekli geliştiririz.
 • İşverenlerimiz, ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimiz ile uzun soluklu ve karşılıklı güvene dayalı iş birliği kurar, ilişkilerimizde saygı ve şeffaflığı ön planda tutarız.

Bu politika ile; kalitenin, kurum kültürü ve işlerimizin ayrılmaz bir parçası olmasını kabul eder, geçmişten gelen bilgi ve birikimimizi daha da arttırarak geleceğe taşımayı taahhüt ederiz.

Taahhütlerimiz

Yarın için Bugün

Tüm paydaşlarımız için güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı çalışma ortamları oluşturulması, başarımızın temel ilkesi ve iş stratejimizin tamamlayıcı unsurudur. Bu doğrultuda;

 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi’ni proaktif (önleyici) bir yaklaşımla uygular, işyerlerinde tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin azaltılmasını sağlarız.
 • Üst Yönetim’den başlayarak tüm çalışanlarımızın İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konusunu gönülden benimsemesini ve gerekli önlemleri almak hususunda kararlılık göstermesini bekleriz.
 • Çevreyi korumak için faaliyetlerimizin potansiyel etkilerini azaltır ve kirlenmeyi önleriz.
 • Doğal kaynakları verimli kullanır, etkin atık yönetimi uygulamalarını benimseriz.
 • Faaliyetlerimiz sırasında biyoçeşitliliğin korunmasına, iklim değişikliğinin yavaşlatılmasına ve sera gazı emisyonunun azaltılmasına katkı sunarız.
 • Yönetim liderliğinde çalışanların ve temsilcilerinin farkındalık, iletişim ve katılımlarını teşvik ederiz.
 • Yasal gereklilikler, etik kurallar, müşteri beklentileri ve uluslararası standartları karşılarız.
 • Sürekli iyileştirme sağlamak için İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre hedeflerimizi düzenli olarak izler ve performansımızı ölçeriz.

Temel değerlerimizin insan ve çevre olduğu bilinciyle; yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek, bugünkü ve gelecek nesillere yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre bırakmak için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürürüz.