Etik İlkeler Prosedürü

Doğuş İnşaat Etik İlkeler Prosedürü; Doğuş İnşaat’ın faaliyet yürüttüğü tüm alanlarda adalet ve saygıyı ihtiva eden bir çalışma kültürü yaratmak amacıyla; çalışanlar ile Doğuş İnşaat faaliyetlerine dahil olan tüm iş ortaklarını kapsayan ve şirket eylemlerinin etkilediği tüm alanlarda yönetimin her aşamasına rehberlik eden prensipleri belirler.

Doğuş İnşaat bünyesinde Şirket vizyonu ve misyonu benimsenerek belirlenen hedefler doğrultusunda aile bilinciyle çalışılır. İnsana saygı, çevreye saygı, bulunduğu ülkelerin yasalarına saygı, yapılan işe saygı prensipleri; çalışanlar ve Doğuş İnşaat faaliyetlerine dahil olan tüm iş ortakları için vazgeçilmez değerlerdir. Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık, eşitlik erdemlerinden hiçbir şart altında ödün verilmez. Doğuş İnşaat çatısı altında faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişiler, bağlı bulundukları Etik İlkeler Prosedürü çerçevesinde yaptıkları işte en üstün kaliteyi taahhüt eder. Doğuş İnşaat tüm eylemlerinde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan insan haklarına ve sivil özgürlüklere riayet edilmesini hedeflemektedir.

Etik İlkeler Prosedürü

Etik Hattı:

E-Posta: (etik@dogusinsaat.com.tr)

Telefon: +90 212 800 0708

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No: 249 Kat: 10-13 34398 Maslak / Sarıyer / İstanbul / TÜRKİYE