Modern hayatı şekillendiren yeni keşiflerin öncüsü Doğuş Grubu bugün, 300’den fazla şirketi ve 20 bini aşkın çalışanıyla; otomotiv, inşaat, medya, turizm ve hizmetler, gayrimenkul, enerji, yeme-içme sektörleri ve teknoloji, spor, eğlence alanlarındaki yeni yatırımlarıyla nüfuz ettiği her coğrafyaya üstün teknoloji ve yüksek marka kalitesi ile değer katıyor.

Sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve işbirliği ağını hedeflerine ulaşmada en etkin şekilde değerlendiren, gittiği her yerde standartları belirleyen kimliğiyle ve uluslararası ölçekte saygın markalarla kurduğu ortaklıklarla Türkiye’yi tüm dünyada temsil eden Doğuş Grubu, çok güçlü bir küresel oyuncu… Hiç şüphesiz; girişimci ruha sahip, deneyimli ve heyecanlı insan kaynağı da süregelen bu yolculukta grubumuzun en büyük gücü…

1951 yılında inşaat sektörü ile Türkiye’de ve dünyanın farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz büyük altyapı ve üstyapı projeleriyle başlayan serüvenimiz, bugün rekabetçi ve çetin koşullar altında devam ediyor. İnşaat sektörü; diğer sektörlerle olan ilişkisi, yarattığı iş hacmi ve sağladığı istihdam ile ekonomiye en çok katkı sağlayan sektörlerin başında geliyor. Hatta tarihsel açıdan dünya genelinde ekonomik aktiviteye oldukça paralel seyreden bu sektördeki büyüme, ekonomik büyüme oranlarının oldukça üzerinde. Dünyada ekonomik faaliyetin itici gücü olarak kabul edilen inşaat sektörünün, Türkiye ekonomisinin kalkınmasındaki rolü de yadsınamaz derecede büyük. Sürdürülebilir büyüme ve sürekli gelişime önem veren grubumuzun lokomotifi Doğuş İnşaat, temeli modern çalışma metotlarına dayalı deneyimlerini yüksek teknoloji ile birleştirerek insanlığa ve modern hayata hizmet eden eserler inşa ediyor. Doğuş İnşaat bugün, Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen inşaat şirketlerinden bir tanesi. Üstlendiği her projede ve gittiği her bölgede ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel gelişime katkı sağlıyor, bölgeyi dönüştürüyor, geliştiriyor.

Doğuş’un yönetim yaklaşımı; var olduğu çevreye, içinde bulunduğu topluma ve tüm paydaşlarına fayda sağlamayı amaçlayan kurumsal yurttaşlık bilincine dayanıyor. Bu doğrultuda; grubumuzun sosyal sorumluluk projeleri toplumu sürekli ileriye götüren ve toplumu oluşturan bireylerin hayatlarında iz bırakan çalışmaları içeriyor.

Biz yatırım yapmaya istekli, istihdam yaratarak memlekete fayda üretmek için çabalayan ve uzun soluklu stratejiler üzerinde ilerleyen bir grubuz. Değişimi DNA’sına kodlamış bir grup olarak; insanların hayatlarında iz bırakmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Hüsnü AKHAN
Yönetim Kurulu Başkanı