23.07.2018 Geri
Yapımını gerçekleştirdiği Tokat-Niksar Yolu Projesi kapsamında; Doğuş-YDA Adi Ortaklığı, Asfalt Betonu Binder Tabakasında Düzgünsüzlük (IRI) ölçümleri sonucunda başarı ve teşekkür belgesi almaya hak kazandı.

Doğuş-YDA Adi Ortaklığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Tokat-Niksar Yolu Projesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, 7. Bölge Müdürlüğü tarafından “Asfalt Betonu Binder Tabakasında Düzgünsüzlük (IRI) ölçümleri” sonucunda bitümlü sıcak karışım işleri arasında en iyi performans kriteri gösteren proje seçilerek başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Aynı değerlendirme sonucunda; Doğuş-YDA Adi Ortaklığı ise “en iyi performans kriteri taahhüdünü” devam ettiren yüklenici seçilerek teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. Tokat-Niksar Yolu Projesi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 462 Milyon TL proje bedeliyle ihale edilmiş ve 15 Mayıs 2013 tarihinde Doğuş-YDA Adi Ortaklığı’nca kazanılmıştı. Yapımına 30 Mayıs 2013 tarihinde başlanan yol projesi kapsamında; yolun geometrisi düzeltilerek 54 km’lik mevcut yol 49 km'ye indirilecek. Projenin, 2020 yılında tamamlanması öngörülmektedir.