13.11.2020 Geri
Doğuş İnşaat, iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının sağlanması yönündeki standartları belirleyen; “ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikasını almaya hak kazandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları için çalışmalarını tamamlayan Doğuş İnşaat bağımsız denetleme kuruluşu Bureu Veritas tarafından Eylül ayında yapılan denetim sonucunda 22.10.2020 tarihinde OHSAS 18001’den ISO 45001:2018’e geçişini tamamlamış oldu.

ISO 45001 standardı ile iş yerlerinde zorunlu politikalar, hedefler ve süreçler geliştirilerek, iş sağlığı ve güvenliği seviyesinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu standarda göre personelin İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında daha aktif rol alması ve muhtelif tehlikelerin belirlenmesinde yardımcı olması bekleniyor. Yeni standartta ayrıca, yönetim kademesinin süreçleri sahiplenerek liderlik yapması ve tedarikçiler ile alt işverenlerin de iş sağlığı ve güvenliği şartlarının bu kapsama dahil edilmesi bekleniyor. Temelde OHSAS 18001 tehlike odaklı yapılandırılmışken, ISO 45001’de risklerin tespit edilmesi ve yönetilmesi ön plana çıkarılmıştır. Bu kapsamda, ISO 45001’de risk, çalışan, iş yeri gibi tanımlarda köklü değişiklikler yapılırken; takip, ölçüm, etki, iş güvenliği, süreç ve performansı gibi yeni tanımlar ve tarifler eklenmiştir.

En değerli varlığının “insan" olduğuna inanan Doğuş İnşaat, öncelikli hedefi olan çalışanları için risklerden uzak, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak güdüsüyle geliştirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki uygulamaları ve politikaları ile en ileri standartları yakalamaya devam edecektir.