20.12.2016 Geri
Doğuş İnşaat tarafından ihalesi kazanılan Afyon Alkaloidleri Fabrikası Atıksu Arıtma Tesisi Projesi imalatları başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından 29.750 bin TL bedelle ihale edilen Afyon Alkaloidleri Fabrikası Atıksu Arıtma Tesisi Projesi’nin sözleşmesi Doğuş İnşaat tarafından 19 Aralık 2016 tarihinde imzalandı. Bir hafta içerisinde projenin tasarım çalışmaları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayları tamamlanarak imalatlara başlandı.

Proje kapsamında; Afyon Alkaloidleri Fabrikası’nın yüksek kirlilik değeri olan atık sularının, membran biyoreaktör (MBR) ve nanofiltrasyon (NF) sistemleri kullanılarak deşarj standartlarını karşılayacak şekilde arıtılması sağlanacaktır. Ayrıca, MBR ve NF sistemlerinde oluşacak konsantre atık suların ve çamurun evaporasyon, kristalizasyon ve kurutma sistemleri vasıtasıyla hacimlerinin minimuma indirilmesi amaçlanmaktadır.

2018 yılı içerisinde geçici teslime hazır hale getirilmesi planlanan tesisin, bir yıl boyunca işletilmesinin ardından 2019 yılı içerisinde İşveren’e teslim edilmesi öngörülmektedir.